Църква "Свети Димитър", Бобошево


Друг изключително ценен паметник и любимо място за отдих е църквата „Свети Димитър“, която се намира на няколко километра от Бобошево. Построена през 9-11 век, днес малката църква е реставриранаи е обявена за паметник на културата с национално значение.

Макар и с малки размери в нея ще може да откриете уникални стенописи,п ридружени от ктиторски надпис и датирани от 1488 година. За важността на църквата и нейното влияние върху християнството в региона говори и факта, че иконите от иконостаса й се съхраняват в храм-паметника „Свети Александър Невски“ в столицата.

През 1864 година е достроен притвор, който пази църквата от влиянието на времето, а в миналото е бил мястото, където са се извършвали различни църковни ритуали.

Само на няколко метра от църквата се е намирала манастирската постройка. Мястото днес е облагородено и може да направите пикник в обособената за целта част. Природата в района излъчва спокойствие и може да изкарате страхотен ден с отлична гледка към долината около Бобошево, а в далечината да се издига величествената Рила.

Проучване

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Посетете и останалите културно-исторически обекти в региона

Изявление за съдържанието

Важно:   Този виртуален тур е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на обиколката е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Изявление за съфинансиране

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония CCI No. 2014TC16I5CB006