Сграда на Община "Кюстендил"


Кюстендилската "Алма Матер"


Няколко години след Освобождението е построено Педагогическото училище по проект на виенския архитект Фридрих Грюнангер. Сградата на Кюстендилската „Алма Матер“ е открита през 1894 година и до днес гордо стои в идеалния център.

Сградата променя многократно през годините своето преназначение:


По време на Първата световна война в нея е разположена Главната квартира на Действащата армия. Посетена е от моножество представители на съюзниците, сред които е и последният австро-унгарски император Карл

След 1930 година в нея се помещава Съдебната палата на Кюстендил, която се явява първата съдебна палата в България;

Между 1959 и 1973 година там е настанен Окръжния комитет на Комунистическата партия, а след това Общински народен съвет.

Днес в сградата се помещава Община Кюстендил.

В нея се провеждат заседанията на Общинския съвет.

Проучване

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Посетете и останалите културно-исторически обекти в региона

Изявление за съдържанието

Важно:  Този ТВ клип и виртуални турове са направени с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на видеото и обиколките е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Изявление за съфинансиране

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония CCI No. 2014TC16I5CB006