Крепостта Хисарлъка, край Кюстендил


Свидетелства за живота на древните хора откриваме в град Кюстендил и в близост до днешните села Шишковци, Пиперков чифлик, Ваксево и други. Топлите минерални извори, разположени в подножието на хълма Хисарлъка, са един от основните фактори, допринесли за появата на тракийско селище още от края на бронзовата епоха.

Възходът на селището се свърза с Римската империя. В началото на второто столетие при управлението на император Марк Улпии Траян то се превръща в градски и областен център. В историческите източници все по-често се споменава за град Пауталия. Изследователите приемат, че името идва от латинската дума за извор.

По времето на династиите на Антонините и Северите градът преживява особен разцвет – изградени са крепостната стена, редица обществени и частни сгради, уличната мрежа, градската канализация.

Селището става място за лечение и отдих на елита, на римските граждани и императора.

Една легенда разказва, че император Марк Аврелий страдал от кожно заболяване. Едва при посещението на пауталийските минерални бани владетелят философ успешно бил излекуван и в знак на благодарност наредил изграждането на градските крепостни стени.

Към IVв. се отнася изграждането на укреплението на хълма Хисарлъка като твърдина, предназначена за допълнително осигуряване срещу вражески набези. Тази роля крепостта изпълнява не само през Античността, но продължава и през Средновековието.

Днес, разположената на хълма над града, крепост Хисарлъка е възстановена с част от стария си размер. За мащабите на обекта красноречиво говорят неговият обем и находките, експонирани на място, които могат да бъдат разгледани в съчетание с великолепна борова гора, чист планински въздух и превъзходна гледка към околността.

Там ще откриете 1300 декара гори, съчетани с множество пътеки и лесен достъп чрез автомобил, зоопарк, санаториум за деца, Алеята на здравето. А в центъра на всичко това е възстановената крепост Хисарлъка, от която се разкрива чудна гледка към града и долината.

Проучване
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Посетете и останалите културно-исторически обекти в региона

Изявление за съдържанието

Важно:   Този виртуален тур е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на обиколката е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Изявление за съфинансиране

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония CCI No. 2014TC16I5CB006