Църква "Свети Георги" Кюстендил

10 века история


Старото име на града – Велбъжд се свързва с битката между сърби и българи, състояла се през 1330 година в полето край река Струма. Съществуват редица легенди за това сражение, в някои се твърди, че българският цар Михаил Шишман е погребан в църквата „Свети Георги“. Тя се намира в кюстендилския квартал Колуша, само на няколко минути от центъра на града. Църквата е реставрирана прекрасно, а дворът и се поддържа със завидна красота.

Датирането й може да се отнесе към 11-12 век. Обявена за национален паметник на културата с голяма архитектурна, художествена и историческа стойност. Във вътрешността й може да разгледате стенописи, датиращи от 11 до 19 век.

В двора от църквата се намира възрожденска сграда. В миналото тя е била килийно училище, а днес в нея се помещава, малък музей, който съхранява част от уникалните стенописи, демонтирани от църквата.

Проучване

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Посетете и останалите културно-исторически обекти в региона

Изявление за съдържанието

Важно:   Този виртуален тур е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на обиколката е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Изявление за съфинансиране

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония CCI No. 2014TC16I5CB006