Зградата на Општината, Ќустендил


Зградата на „Алма Матер“ на Ќустендил


Неколку години по Ослободувањето, Педагошкото училиште е изградено според проект на виенскиот архитект Фридрих Грунангер. Зградата на „Алма Матер“ на Ќустендил е отворена во 1894 година и до ден денес гордо стои во идеалниот центар.

Зградата многупати ја менувала својата намена со текот на годините


За време на Првата светска војна, таа била Главно седиштето на Акивната армија. Посетена е от мноштво претставници на сојузниците, меѓу кои е и последниот австро-унгарски император Карл.

По 1930 година таму е сместена Судската комора Ќустендил, која е прва судница во Бугарија;

Помеѓу 1959 и 1973 година, тука бил сместен Окружниот комитет на Комунистичката партија, а потоа и Општинскиот народен совет.

Денес во зградата е сместена Општина Ќустендил.Во неа се одржуваат состаноци на Советот на општината.

Истражување

ВИДИ ПОВЕЌЕ

Посетете ги другите културни и историски места во регионот

Изјава за содржина

Важно: Овоj виртуелен тур е направено со помош на Европската Унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија- поранешна југословенска Република Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на турот е одговорност единствено на Комора за економија и индустрија од Ќустендил и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Изјава за кофинансирање

Проектот е кофинансиран од страна на Европската Унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија- поранешна југословенска Република Македонија CCI No. 2014TC16I5CB006