Кадин мост, село Невестино


Свързващ двата бряга на река Струма при село Невестино, Кадин мост е един от шедьоврите на османската архитектура. Построен през 1470 година по заповед на великия везир Исак Паша.

Ако се вгледате внимателно в единият му край може да видите и вдълбан в стената му надпис, който гласи, че мостът е предоставен за безвъзмездно минаване от пътниците от великия везик.

И днес мостът свързва двете страни на селото и се използва активно, включително и за автомобилен трафик.

С построяването му са свързани няколко легенди. Най-известната разказва, че строежът на моста не вървял добре. Всичко, което майсторите изграждали през деня, се събаряло през нощта. Затова решили, че трябва да дадат като курбан една от жените си – тази, която дошла първа да ги навести. Първа дошла Струма – невестата на Майстор Манол. Тя била зазидана в основите на моста. От тук идва и името му – Кадън (на Невестата).

Кадин мост е един от забележителните паметници на архитектурата от периода на 15 век и затова е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение. В близост до него има изграден малък парк с места за отдих и кей за риболов, който може да посетите.

Проучване

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Посетете и останалите културно-исторически обекти в региона

Изявление за съдържанието

Важно:   Този виртуален тур е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на обиколката е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Изявление за съфинансиране

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония CCI No. 2014TC16I5CB006