Тврдината „Хисарл'к“ кај Ќустендил


Доказ за животот на античките луѓе може да се најде во градот Ќустендил и во близина на денешните села Шишковци, Пиперков Чифлик, Ваксево и други. Топлите минерални извори, сместени во подножјето на ридот Хисарл’к, се еден од главните фактори што придонеле за појава на тракиска населба од крајот на бронзеното време.

Подемот на населбата е поврзан со Римската империја. На почетокот на вториот век, за време на владеењето на царот Марк Улпиус Трајан, тој станува град и регионален центар. Градот Пауталија се повеќе се споменува во историски извори. Истражувачите веруваат дека името потекнува од латинскиот збор за извор.

За време на династиите на Антонините и Северите, градот доживеал посебен просперитет – биле изградени тврдинскиот ѕид, голем број јавни и приватни згради, уличната мрежа, градската канализација.

Селото станало место за лекување и рекреација на елитите, римските граѓани и императорот.

Една легенда вели дека царот Маркус Аурелиј страдал од кожна болест. Само за време на неговата посета на минералните бањи во Пауталија владетелот-филозоф бил успешно излечен и, како знак на благодарност, наредил изградба на sидовите на градската тврдина.

Кон IV век. се однесува на изградбата на утврдувањето на ридот Хисарл’к како тврдина, наменета за дополнителна безбедност против непријателските упади. Оваа улога тврдината ја играла не само во Античноста, туку продолжила и во Средниот век.

Денес, сместена на еден рид над градот, тврдината Хисарл’к е обновена со дел од стара големина. За обемот на објектот елоквентно зборува неговата лголемина и откритијата, кои можат да се видат во комбинација со прекрасна борова шума, чист планински воздух и извонреден поглед на околината.

Таму ќе најдете 1300 хектари шуми, во комбинација со многу патеки и лесен пристап со автомобил, зоолошка градина, санаториум за деца, Алејата за здравејто. А во центарот на сето ова е обновената тврдина Хисарл’к, која открива прекрасен поглед на градот и долината.

Истражување
ВИДИ ПОВЕЌЕ

Посетете ги другите културни и историски места во регионот

Изјава за содржина

Овоj виртуелен тур е направено со помош на Европската Унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија- поранешна југословенска Република Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на турот е одговорност единствено на Комора за економија и индустрија од Ќустендил и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Изјава за кофинансирање

Проектот е кофинансиран од страна на Европската Унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија- поранешна југословенска Република Македонија CCI No. 2014TC16I5CB006